احکام فرهنگی پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه رد شد

[ad_1]


احکام فرهنگی پیشنهادی دولت در لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی بررسی شد که مخالفت تمامی اعضای کمیسیون را درپی داشت و مورد تصویب قرار نگرفت.

[ad_2]

لینک منبع