ارجاع دوباره پرونده شیخ سلمان به دادستانی و انتقامجویی جدید نظام بحرین

[ad_1]


سازمان اروپایی ـ بحرینی حقوق بشر، ارجاع پرونده شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین به دادستانی به اتهام انتشار اظهارات تحریک آمیز در تویتر را در چارچوب سیاست انتقامجویی آل خلیفه برشمرد.

[ad_2]

لینک منبع