شبکه نسیم بدون خندوانه دیده نمی شود

[ad_1]


شبکه نسیم یکی از شبکه های خوبی بود که در ابتدا موفق عمل کرد وتوانست برای خود مخاطبی دست وپا کند اما به تدریج به علت نداشتن استراتژی بلند مدت مخاطب خود را از دست داد.

[ad_2]

لینک منبع