حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی در خبرگزاری تسنیم

[ad_1]


رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در خبرگزاری تسنیم حضور یافت.

[ad_2]

لینک منبع