"رکود" در بازار فرش ماشینی/ ۵۰ درصد فروشندگان فرش ماشینی شیراز به‌دنبال ابطال پروانه

[ad_1]


رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی شیراز گفت: رکود اقتصادی و کسادی بازار سبب شده که ۵۰ درصد فروشندگان فرش ماشینی در شیراز خواهان ابطال پروانه کسب باشند.

[ad_2]

لینک منبع