صلاحی:مجلس «دولت‌ساخته» بستر استقرار دیکتاتوری را فراهم می‌کند

[ad_1]


رئیس سازمان بسیج اساتید با بیان اینکه برخی با هجمه به شورای نگهبان به دنبال تصاحب مجلس هستند، گفت: مجلس «دولت‌ساخته» بستر استقرار دیکتاتوری را هموار می‌کند.

[ad_2]

لینک منبع