پیروزی نهایی از آن ملت بحرین است/ تنها گزینه "صبر و پایداری" است

[ad_1]


معارض سرشناس بحرین تاکید کرد که تنها گزینه پیش روی ملت بحرین صبر و پایداری است و تاریخ اثبات کرده است که ملت ها پیروز هستند.

[ad_2]

لینک منبع