مدارس به حضور مددکاران اجتماعی نیازمند هستند

[ad_1]


یک مددکار اجتماعی گفت:‌ دانش‌آموزی که افکار خودکشی در سر دارد، رفتارها و نمادهای خاصی را از خود بروز می‌دهد اما معلمی که فقط ریاضی یا علوم را تدریس می‌کند،‌ متوجه این تغییرات نمی‌شود و در چنین شرایطی نیاز به حضور مددکار در مدارس است.

[ad_2]

لینک منبع