«هوبره‌های» مهاجر، قربانیان سیاست، نان آوران سفره فقیران و بازیچه تکفیر

[ad_1]


پرندگان مهاجری که از سوز سرمای سیبری به مناطق جنوبی و گرم‌تر مهاجرت می‌کنند سرنوشت کم و بیش مشابهی می یابند. اما در این میان میش مرغهایی هم هستند که بی آنکه بخواهند و بدانند سر از بازیهای پیچیده آدمیزاد در می آورند و پرده از اسراری بر می گیرند.

[ad_2]

لینک منبع