طلب قطعه‌سازان از خودروسازان بالای ۵ هزار میلیارد تومان شد

[ad_1]


دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان گفت: هم اکنون مطالبات قطعه سازان از شرکت‌های خودروساز به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که باید سهم قطعه سازان از وجوه وصول شده شرکت های خودروساز بالای ۷۰ درصد باشد.

[ad_2]

لینک منبع