"برجام" به دادِ "بازار" نرسید

[ad_1]


کارشناسان علم اقتصاد، ویترین تولید و اقتصاد یک کشور را بورس و شاخص های صعودی آن می دانند و پویایی اقتصادی یک سیستم را در چرخش مالی و خرید و فروش در بازارهای بزرگ می بینند.

[ad_2]

لینک منبع