پَرسه کارگران زیرخط فقر/کارگر با چه مزدی بالای خط فقر می‌رسد؟

[ad_1]


در حالی به اعتقاد کارشناسان بازار کار ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر هستند، اما هنوز دولت ملاکی را برای این شاخص در نظر نگرفته تا بتواند حقوق و دستمزد کارگران را مطابق آن تعیین کند. امسال دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین خواهد شد؟

[ad_2]

لینک منبع