توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استانی در اولویت قرار گیرد

[ad_1]


معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استانی در اولویت قرار گیرد.

[ad_2]

لینک منبع