دولت به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، درباره زیان‌‌های کرسنت پاسخگو باشد

[ad_1]


عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه امروز مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از سوی دولت فراموش شده است، گفت: دولت به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای درباره زیان‌‌های کرسنت پاسخگوی مردم باشد.

[ad_2]

لینک منبع