وعده آخوندی برای تولید ریل ملی عملی نشد

[ad_1]


عضو هیئت مدیره ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به وجود مشکل نبود نقدینگی در پروژه تولید ریل ملی گفت: اگر بر اساس قول وزیر راه و شهرسازی تفاهمنامه این پروژه به قرارداد پیش‌فروش تبدیل می‌شد کمک بزرگی به تولید ریلی ملی صورت می‌گرفت.

[ad_2]

لینک منبع