کاش رئیس‌جمهور به جای دخالت در کار نهادهای دیگر چند جمله درباره خسارت میلیاردی کرسنت صحبت کند

[ad_1]


عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران گفت: کاش آقای رئیس جمهور به جای دخالت در کار نهادهای دیگر، چند جمله‌ای درباره خسارت میلیاردی قرارداد کرسنت به ملت ایران سخن می‌گفت.

[ad_2]

لینک منبع