احکام دائمی برنامه ششم توسعه در کمیسیون مشترک مجلس نهایی شد

[ad_1]


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن احکام دائمی برنامه ششم توسعه در کمیسیون مشترک خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع