کنگره خواستار محدودیت پرداخت پول به ایران شد

[ad_1]


نمایندگان کنگره آمریکا خواستار محدودیت توان اوباما برای پرداخت پول به ایران شدند.

[ad_2]

لینک منبع