ابهامات جدید در قرارداد فروش "انحصاری" 182 میلیارد تومانی برنج دولتی

[ad_1]


یک کارشناس بازرگانی داخلی پس از انتشار قرارداد فروش انحصاری ۸۲ هزار تن برنج دولتی به یک نفر با تخفیف ۲۰ درصد، ابهامات جدیدی را در این قرارداد مطرح کرد.

[ad_2]

لینک منبع