ارتباط ایران با سوئیفت هنوز برقرار نشده است

[ad_1]


رویترز از احتیاط بانک های جهان برای برقراری روابط بانکی با ایران خبر داد و به نقل از مدیرعامل بانک خاورمیانه ایران نوشت بانک های بزرگ حداقل ۶ تا ۱۲ ماه صبر خواهند کرد و بعدا به دنبال تجارت جدی در ایران می روند.

[ad_2]

لینک منبع