عرضه ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه های برقی تا پایان ۹۴

[ad_1]


معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: انتشار و عرضه ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح های برقی کشور در سال جاری مصوب شده که تا پایان سال جاری این حجم از اوراق مشارکت منتشر و عرضه خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع