خرید شکر تولید داخل توسط دولت برای خروج کارخانجات از رکود

[ad_1]


معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بخشی از نیاز ذخایراستراتژیک شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی که از بازار داخلی قابل تامین باشد برای بهبود وضع کارخانجات از داخل تامین می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع