هجمه های اخیر به شورای نگهبان برنامه ریزی شده است

[ad_1]


سخنگوی جمعیت رهپویان با بیان اینکه هرروز به زمان انتخابات نزدیک می شویم، نگرانی ها افزایش پیدا می کند، گفت: هجمه های اخیر به شورای نگهبان برنامه ریزی شده است.

[ad_2]

لینک منبع