هدف بیانیه جده پوشش گذاشتن بر تروریسم دولت عربستان است

[ad_1]


سخنگوی وزارت امور خارجه تاکیکرد هدف از اقداماتی چون بیانیه جده و محکومیت ایران، تلاش برای پوشش دادن به سیاست های مبتنی بر تفرقه افکنی، جنگ آفرینی و حمایت از تروریسم دولت عربستان سعودی است.

[ad_2]

لینک منبع