قدرت‌های جهانی برای منافع خود بحران سوریه را مدیریت می‌کنند

[ad_1]


دبیر کل سابق اتحادیه عرب تاکید کرد: قدرت‌های جهانی به جای حل و فصل بحران سوریه، در حال رقابت برای نفوذ بیشتر در این کشور هستند.

[ad_2]

لینک منبع