آمریکا قانون ضدایرانی محدودیت روادید را از امروز اجرایی کرد

[ad_1]


قانون مصوب کنگره آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت روادید بر اتباع ایرانی و کسانی که به کشورمان سفر کرده‌اند، از امروز اجرایی شد.

[ad_2]

لینک منبع