تونس همچنان ناآرام/ کامیون آتش نشانی به آتش کشیده شد

[ad_1]


یک منبع امنیتی در منطقه القیروان تونس از به آتش کشیده شدن یک دستگاه کامیون آتش نشانی به دست جوانان معترض خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع