رکود ۲۰ هزار نفر را در کوره پزخانه‌ها بیکار کرد

[ad_1]


رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر تولید کوره پزخانه‌ها به یک چهارم کاهش یافته است، گفت: در تهران حدود ۴۰۰ کوره پزخانه وجود دارد که هم اکنون فقط ۵۰ عدد از آنها فعال هستند.

[ad_2]

لینک منبع