راهبرد شوم جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا

[ad_1]


آنچه نگران کننده است بدعهدی شیطان بزرگ آمریکاست، چه آن که در اولین روز پسابرجام خبرهایی از تحریمهای جدید از ناحیه آمریکا به گوش رسید و اظهاراتی از ناحیه برخی سیاستمداران آمریکایی مطرح می گردد که کاملاً موجب بدگمانی می باشد.

[ad_2]

لینک منبع