قرار دادهای نفتی و مغایرت های قانونی آن

[ad_1]


آنچه تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در قالب تصویب نامه هیئت وزیران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و رونوشت آن فقط به یک مرجع (برخلاف دیگر مصوبات هیئت وزیران) ارسال شده‌ در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه نیست.

[ad_2]

لینک منبع