مجله الکترونیکی / روزگار سیاه نفت، سیاه تر می‌شود؟

[ad_1]


پایان تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌تواند بازارهای نفتی را به لرزه درآورد. کشورمان آماده می‌شود تا در فازه اول، پانصد هزار بشکه به توان صادراتی خود اضافه کند.

[ad_2]

لینک منبع