آمریکا قانون ضدِ ایرانی محدویتِ روادید را از امروز اجرایی کرد

[ad_1]


قانون مصوب کنگره آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت روادید بر اتباع ایرانی و کسانی که به کشورمان سفر کرده‌اند از امروز اجرایی شد.

[ad_2]

لینک منبع