دولت آمریکا دستانش را به سوی حکومت ایران دراز کرده است

[ad_1]


یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی در کنفرانس خبری گفت که دولت آمریکا دستانش را به سوی حکومت ایران دراز کرده است.

[ad_2]

لینک منبع