ساکتین فتنه ۸۸ لیاقت ورود به مجلس شورای اسلامی و خبرگان را ندارند

[ad_1]


شریعتمداری گفت: برخی در فتنه ۸۸ از قصد سکوت کردند که در فتنه شریک هستند و لیاقت ورود به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را ندارند.

[ad_2]

لینک منبع