دستگیری ملوانان متجاوز قدرت ایران را به نمایش گذاشت

[ad_1]


رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به دستگیری ملوانان آمریکایی که بدون اجازه به آب‌های سرزمینی ما وارد شدند، گفت: تصویر اسارت ملوانان آمریکایی توانست قدرت ایران را نشان دهد.

[ad_2]

لینک منبع