«یونس قانونی» یا «اسحاق گیلانی»؛ چه کسی رئیس شورای عالی صلح افغانستان می‌شود

[ad_1]


در حالی که پیش از این قرار بود سمت ریاست شورای عالی صلح افغانستان به یونس قانونی برسد گزارشها حاکی از رایزنی با گیلانی برای تصدی این پست است.

[ad_2]

لینک منبع