معیار "قانون" است/ دل‌مان می‌خواهد معتدلان مجلس بروند/ به معاون اولم گفتم با شورای نگهبان رایزنی کند

[ad_1]


رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این را باید بدانیم که معیار قانون است گفت: به عنوان دولت اعتدال دل‌مان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.

[ad_2]

لینک منبع