عده‌ای برجام را لطف آمریکایی‌ها معرفی می‌کنند/افزایش امید آمریکا به موفقیت پروژه جدید نفوذ پس از برجام

[ad_1]


وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امید آمریکا به موفقیت پروژه جدید نفوذ پس از برجام افزایش یافت گفت: برخی می‌خوانند حتی موضوع برجام را می‌خواهند لطفی از ناحیه آمریکا و غرب به ایران معرفی کنند.

[ad_2]

لینک منبع