دولت نسبت به رفتارهای غیرطبیعی آمریکا در پسابرجام واکنش نشان دهد

[ad_1]


نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کشور در دوران پسابرجام گفت: دولت نسبت به رفتارهای غیرطبیعی آمریکا در پسابرجام واکنش متناسب نشان دهد.

[ad_2]

لینک منبع