یادمان شهدای پرواز ۶۵۵ ایران ایر به عنوان نماد رسوایی آمریکا در هرمزگان احداث شود

[ad_1]


فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران،گفت: یادمان شهدای پرواز ۶۵۵ ایران ایر به عنوان نماد رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر در هرمزگان احداث شود.

[ad_2]

لینک منبع