آسیب شناسی تشکیلات قسمت دوم

آسیب دوم :22

کار سطحی در تشکیلات

سطحی نگری باعث می شود که استقرار تشکیلات به خطر بیفتد که در این مجال به پاره ای از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این باره اشاره میشود:

((به کارهای سطحی نباید اکتفاء کرد ، به کارهای عمیق تر،کارهای بنیانی تر، کارهایی که از یکی شان دهها کار صادر می شود و نشئت می گیرد ، توجه کنید… در باب فرهنگ باید بشدت مراقبت شود که ما به ((فرهنگ مهاجم))کمک نکنیم. )) (۲۱/۶/۹۱)

آسیب سوم :

گره زدن کار تشکیلات به امکانات

با اینکه تامین منابع مالی در کنار منابع انسانی ، اطلاعاتی و فیزیکی به عنوان یکی از چهار منبع پشتیبانی کننده تشکیلات می باشد که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار بگیرد ، اما گره زدن کار تشکیلات تنها به منابع مالی و فیزیکی و تعطیلی کارها به بهانه نبود منابع مالی یا کمبود آن یک خطای استراتژیکی است که ممکن است تشکیلات دچارش شود.

ما نباید کار را به امکانات گره بزنیم یعنی ما مصمّم هستیم که به خاطر خدا، به خاطر پیامبر صلّی الله علیه و آله ، به خاطر اهل بیت علیهم السلام، به خاطر  آرمانمان ،در این راه قدم گذاشته ایم و پیش می رویم،چه امکانات برسد، چه امکانات نرسد.البته اگر امکانات برسد ما کارهای بیشتر و وسیع تری انجام خواهیم داد ولی این شیوه که مثلا کسی بگوید اول اینقدر پول بفرستید،و فلان امکانات را فراهم کنید،بعد یک مکانی آماده کنید و همه چیز در اختیار ما قرار دهید تا آن وقت ما این کار را پیش ببریم ، این با کار تشکیلاتیِ جهادی در اسلام سازگار نیست .

بنابراین تشکیلات باید پربازده و کم مصرف باشد یعنی تشکیلاتی موفّق است که

(( قَلِیلَ الْمَئُونَهِ- کَثِیرَ الْمَعُونَهِ ))

(( هزینه و زحمتش اندک –کمک و یاریش بسیار ))

حدیث پیامبرصلّی ا… علیه و آله – خصلتهای مومن بحار الانوار -جلد ۶۷-ص۲۱۰

باشد.