معنای محبت اهل بیت علیهم السلام

با سلام آیا دوستی و محبت اهل بیت سلام الله علیهم بذاته ارزشمند است؟و برای توشه آخرت مثمر ثمر است؟
طبق نظر استاد مطهری( ره )محبت بدون عمل ارزش ندارد، ونمیتوان ارزشی برای آن متصور شد ، باتوجه به اینکه محبت وعلاقه اهل بیت جزء فروع دین ما به حساب می آید ،و انجام فروع دین جزء وظایف ما وموجب اطاعت ما از پروردگار، و باعث سنگینی عمل است. آیا این نظریه بطور کامل صحیح است ؟ جاودان

حجت الاسلام و المسلمین جاودان در پاسخ فرمودند:
دوستی و محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله دستور قرآن است اگر کسی اهل بیت را دوست داشته باشد بواجب قطعی قرآن عمل کرده است اما بسیار جالب توجه این است که این دوستی در قرآن با لفظ مودت آمده است که بمعنای دوستی همراه با عمل است نه فقط دوستی خالی از عمل. بنابراین دوستی که آدم را به یکرنگی و همشکلی و همفکری و عمل و کار وادار نکند دروغ است در واقع عمل نتیجه ایمان است و محبت اهل بیت جزء ایمان است و آن مقدار که انسان ایمان یا بعبارت دیگر بخدا و رسول و اهل بیت محبت دارد عمل میکند.اگر عمل کم است و ناقص پس حتما ایمان هم کم است و ناقص.