سخن امام علی علیه السلام در رابطه با قرآن

22

امیرالمؤمنین علیه السلام:

ما جالَسَ هذَا القُرآنَ أحَدٌ إلّا قامَ عَنهُ بِزِیادَهٍ أو نُقصانٍ؛ زِیادَهٍ فی هُدىً أو نُقصانٍ مِن عَمىً
هیچ کس با این قرآن ننشست، مگر آن که با افزایشى یا کاهشى از کنارش برخاست: افزایش در هدایت و یا کاستى از کورى [ کوری دل و باطن] غررالحکم حدیث۹۶۸۰