دشمن اگر بتواند باز هم نظیر فتنه ۸۸ را برای ما می‌آفریند

[ad_1]


وزیر کشور با اشاره به اینکه جامعه اطلاعاتی کشور باید تحولات و وقایع سوءاطلاعاتی امنیتی در فضای مجازی را پیش‌بینی و پیشگیری کنند، گفت: دشمن اگر بتواند باز هم نظیر فتنه ۸۸ را برای ما می‌آفریند.

[ad_2]

لینک منبع