تعویق ۱۴ روزه محکومیت مهدی هاشمی

[ad_1]


یک منبع آگاه قضایی گفت: اجرای محکومیت مهدی هاشمی به مدت ۱۴ روز متوقف می شود.

[ad_2]

لینک منبع