درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت هشتم

قسمت هشتم از آموزش کتاب
خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی
همراه با متن و صوت آموزشی(۱۵ جلسه)

8تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان و سرگروه های صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آماده شده و بعد از اتمام این جلسات آزمون متمرکز این دوره برگزار می شود مربیان صالحین حتما به گذراندن این دوره اهتمام داشته باشند.
متن و صوت این بخش را از لینک های زیر دریافت نمایید.index sound-clipart-cliparti1_sound-clip-art_07.jpg