اصول‌گرایان باید مصالح جمعی را بر منافع فردی مقدم بدانند

[ad_1]


قائم‌مقام جامعه روحانیت مبارز گفت: اصول‌گرایان باید مصالح جمعی را بر منافع فردی خود مقدم بدانند و اگر جمع تصمیمی گرفت که مخالف نظر او بود، آن تصمیم را بپذیرد.

[ad_2]

لینک منبع