درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت دوم

درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت دوم

خودشناسی

قسمت دوم آموزش کتاب
خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی
همراه با متن و صوت آموزشی

تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان تربیتی صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آماده شده و بعد از اتمام این جلسات آزمون متمرکز این دوره برگزار می شود مربیان صالحین حتما به گذراندن این دوره اهتمام داشته باشند.

متن و صوت این بخش را از لینک های زیر دریافت نمایید.

index

sound-clipart-cliparti1_sound-clip-art_07.jpg