اصل هشتم از مهارت های کار تشکیلاتی

اصل هشتم :

کادر سازی در تشکیلات

کادرسازی برای تشکیلات انقلابی اصل است و تشکیلاتی که کادرسازی نداشته باشد به انسداد می رسد.

تشکیلات

رهبر معظم انقلاب درباره کادرسازیِ امام خمینی می فرمایند:

((هنگامی که امام مبارزه را شروع کردند،من نمی توانم بگویم که مثلا در سال های۴۱ و۴۲ایشان کادرهای لازم را داشتند،لیکن امام کادرسازی می کردند.شما توجه دارید که امام یک فرد جاافتاده علمی در حوزه علمیه قم بودند و اطراف ایشان را جمعی از جوانان لایق و مومن احاطه کرده بودند.با قشرهای دیگر هم ایشان ارتباط داشتند.امام با پیام های خود،با بیان های خود،به معنی حقیقی کلمه انسان ها را تربیت و تصحیح می کردند؛هم تربیت فکری،هم تربیت روحی و اخلاقی.یک کادر برجسته و لایق،کسانی نیستند که لزوما درس مدیریت یا دوره علوم سیاسی را گذرانده باشند؛کسانی هستند که

  • هدف ها را خوب بفهمند
  • راه ها را خوب تشخیص دهند
  • بتوانند خوب تصمیم بگیرند
  • و خوب اقدام کنند.

این با تربیت های مداوم انجام می گیرد.این کاری بود که به طور طبیعی در مجموعه امام و به وسیله آن بزرگوار انجام می شد؛نه در کلاس درس به خصوصی،بلکه با برخوردها، با رفتارها، با پیام ها واصلاح ها.ولی از این مهم تر،امام یک کادرسازی در سطح ملت کردند.کادرسازی های امام هم،غیر از کادرسازی های حزبی بود.احزاب می نشسنند اشخاصی را بطور خاص تربیت می کنند،برای اینکه مثلا فلان شغل و فلان کار را به این ها بدهند؛اما امام جوانان را تربیت می کردند و به آن ها روحیه خودباوری می دادند.از اول هم امام روی جوانان تکیه بخصوصی داشتند و همین هم شد.))

(۱۳/۱۱/۷۷)

پس یک تشکیلات انقلابی اولا باید کادرسازی کند در امر کادرسازی باید روی جوانان تکیه کند.چون یکی از کارهای ضروری در کادرسازی جانشین پروری است.

رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند :

((من یک وقت به مسئولان یک بخشی گفتم گه وظیفه اول شما این است که هرکدام برای خودتان یک جانشین یا تربیت کنید،یا فکر کنید و پیدا کنید؛چون اگر یک روز خدایی ناکرده در راه، پای شما وارد چاله ای شد و شکست،کار ما لنگ نماند.)) (۴/۶/۸۰)