درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی

,درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی – قسمت اول

635929411518652164
قسمت اول آموزش کتاب
خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی
همراه با متن و صوت آموزشی

تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان تربیتی صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آماده شده و بعد از اتمام این جلسات آزمون متمرکز این دوره برگزار می شود مربیان صالحین حتما به گذراندن این دوره اهتمام داشته باشند.

دانلود فایل متنی و صوتی تدریس قسمت اول:

index